Medipol

Covid 19 ve Gebelik

Gebelerde Covid 19’a yakalanma riski artmış mıdır? Hayır, gebe kadınlarda Covid’e yakalanma riski kendi yaş gruplarındaki kadınlara benzerdir.

Gebelerde Covid 19 daha ağır seyreder mi? Hastaların %90’ı hastalığı hafif bir şekilde geçirir ama %10’unda ağır enfeksiyon gelişebilir. Kendi yaşlarında gebe olmayan kadınlarla kıyaslandığında Covid gebelikte daha ağır seyretmektedir

Covid 19 geçiren annelerin bebekleri için risk artmış mıdır? Hayır, hastalığı hafif geçiren gebelerin bebekleri için risk artmamıştır. Sadece pnömoni yani zatürre geçirenlerde erken doğum riski artmıştır. Ancak bu erken doğumların çoğu hastanın genel durumu kötü gittiği için mecburi olarak yapılan erken doğumlardır.  

Gebe kadınlar Covid 19 için aşılanabilir mi? Aşı çalışmalarına gebeler dâhil edilmediği için veri mevcut değildir.  Ancak Çin veya Alman kaynaklı aşılar inaktive yani canlı olmayan aşılardır. Canlı olmayan aşılar gebelere verilebilir.  

Covidli bir hastanın bebeği de covidli doğabilir mi? Anne karnında geçiş%3.2 oranında bildirilmiştir.  Bebeğe bulaşıların çoğu bebek doğduktan sonra anne ve bebeğin solunum yolu teması ile olmaktadır.

Pandemide gebeler takiplerini ne şekilde yaptırmalıdır? Riskli gebelerin  ( çoğul gebelik, diyabet ve hipertansiyonu olan hastalar vb. )  ve gebeliğinin son aylarında bulunanların pandemi öncesi gibi takiplerini yaptırması gerekiyor. Takipleri ihmal etmek gebelik risklerini ve olumsuz sonuçları arttırıyor. Bunun dışındaki hastalarda hastanın mutlaka Down sendromu ve anomali taramalarını yaptırması gerekiyor. Hastanede kalınacak zamanın azaltılması için kan  testleri  muayene ile aynı gün yapılabilir.

Hastanın Covid 19 lu olması sezaryen nedeni midir? Hayır. Gebenin genel durumu ağır olmadıkça normal doğum yapabilir.

Hasta Covid 19 pozitif ise ve doğum zamanı gelmişse doğum ertelenmeli midir? Hayır. Normal doğum, suni sancı veya sezaryen zamanı gelen hasta kritik derecede hasta olmadığı sürece doğum ertelenmemelidir.

Gebenin Covid pozitif olması  sezaryende alacağı anestezi şeklini değiştirir mi ? Covidli hastalarda normal doğumda epidural anestezi kullanılabilir. Sezaryen olacak hastalarda daha çok spinal anestezi tercih edilir. Çünkü genel anestezi ile virüs ameliyathaneye damlacıklar halinde yayılabilir. Bulaşı artabilir.

Hastaların yanında refakatçi kalabilir mi? Evet bir Covid negatif kişinin hastaya eşlik etmesi iyi olacaktır . Ancak bu kişi hep odada kalmalı, giriş çıkış yapmamalı. Bu dönemde refakatçi sayısı kısıtlı olmalıdır.

Covid 19 pozitif bir annenin bebeği nasıl takip edilir? Bu bebekler diğer bebeklerden ayrı tutulur ve anneye el yıkama hijyen, emzirme hakkında eğitim verilir.

Covid 19 pozitif bir annenin bebeği anneden ayrı tutulmalı mıdır? Hayır, anne bebeğini emzirebilir ancak anne emzirirken maske kullanmalı, emzirmediği zamanlarda bebeği sosyal mesafe kadar uzakta tutmalı ve ellerini ve memesini sık yıkamalıdır. İzolasyon ilk semptomların ortaya çıkışından veya testin pozitif geldiği günden sonra 10 gün tamamlanana kadar sürmelidir.

Gebelikte Covid 19 aşıları yapılabilir mi? Evet. Gebelikte Covid 19, gebe olmayan kadınlara kıyasla daha ağır seyrettiği için Covid 19 aşılarının yapılması önerilmektedir. İlk 3 ay organ gelişimi zamanı kabul edilmektedir. Mümkünse bu dönemden sonra aşılama önerilir. Ancak ilk 3 ayda aşı yapılan kadınların bebeklerinde de herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. 

Gebelik planlayan kadınlar aşı yaptırmalı mıdır? Evet. Gebelikte covid daha ağır seyrettiği için gebe kalmayı planlayan kadınların gebelikten önce aşılarını tamamlaması önerilir. Aşı yapılmadan önce gebelik testi yaptırmaya gerek yoktur. Aşı yapıldıktan sonra gebelik için beklemeye gerek yoktur. 

Covid 19 aşısı yapılan gebelerin bebeklerinde olabilecek olumlu ve olumsuz durumlar nelerdir?  Covid aşıları ile annede oluşan antikorlar bebeğe gecçerek bebeği covid enfeksiyonuna karşı korumaktadır.  Covid aşıları düşük, ölü doğum ve anomali risklerini arttırmamaktadır. Ancak uzun dönem etkileri henüz bilinmemektedir. 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis