Medipol

Tekrarlayan gebelik kayıpları

Gebe kalan kadınların üçte biri düşük yapmaktadır. Düşüklerin üçte ikisinde sebep embryonun kromozomlarının eksik veya fazla olmasıdır. Bu durum bebeğin gelişimi esnasında ortaya çıkan rastlantısal bir durumdur. Her kadında görülebilir. Hastanın bir sonraki gebelik için düşük yapma riskini çok fazla etkilemez.

İki veya daha fazla düşük varsa tekrarlayan gebelik kayıplarından bahsedilebilir. Tekrarlayan gebelik kayıplarında pek çok neden öne sürülmekle birlikte bugün kesinliği kabul edilmiş 3 sebep vardır.

Kromozomal Hastalıklar

Anne veya babanın kromozomlarında translokasyon adı verilen genetik bozukluklar varsa tekrarlayan düşükler olabilir. Bu durumu saptayabilmek için eşlerin her ikisine de genetik testi (periferik kandan kromozom analizi) önerilir. Kromozomal bir hastalık varsa genetik danışma planlanabilir.

Rahim şeklindeki bozukluklar

Bikornuat uterus (rahimin çift olması), uterin septum (rahimde perde olması) , unikonuat uterus (rahimin tek tarafının olması), rahim içerisine bası yapan myom olması gibi bozukluklar tekrarlayan düşüklere neden olabilir. Rahimdeki perdenin kesilmesi, myomların çıkartılması düşük riskini azaltır.

Anti-fosfolipid antikor sendromu

Kanda pıhtılaşmayı engelleyen faktörlere karşı antikorlar vardır. Plasental dolaşımda pıhtılar oluşur. Fetüsün ölümüne neden olabilir. Kan testleri ile anlaşılır Antikoagülan (kan sulandırıcı) ilaçlar ve düşük doz aspirin ile tedavi edilir.

Hastaların yaklaşık yarısında herhangi bir sebep bulunamaz. Eğer hiçbir sebep yoksa hastalara tedavi önerilmez. Üç düşükten sonra bile bir sonraki gebeliğin hiçbir tedavi almadan canlı ve sağlıklı sonlanma şansı %70’dir. 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis