Medipol

Gebelikte hipertansiyon

Gebelik hipertansiyonu

Tansiyonun 140/90 ve üzerinde ölçülmesidir. Gebeliğin ikinci yarısında ortaya çıkar. Gebelerin  %6-7’sinde görülür. 37 haftada doğum önerilir. Hastaların dörtte birinde gebelik hipertansiyonu preeklampsiye  (gebelik zehirlenmesi) dönüşür. Genellikle doğum sonrası 40. günden sonra kaybolur.

Preeklampsi (gebelik zehirlenmesi)

Tansiyonun 140/90 ve üzerinde ölçülmesi, tansiyona eşlik eden idrarda protein kaçağı, eller, bacaklar ve yüzde ödem olması ile karakterizedir. Eğer tansiyon 160/110 ve üzerinde ise görme bozukluğu, şiddetli baş ağrısı, şiddetli mide ağrısı, solunum güçlüğü, idrar çıkışında azalma gibi bulgular varsa şiddetli preeklampsi adını alır. Şiddetli preeklampsi acil bir durumdur. Hasta mutlaka doktoruna haber vermeli veya acile başvurmalıdır. Preeklampsinin tedavisi doğumdur. Doğum sonrası 40. güne kadar tansiyon yüksekliği devam edebilir.

Kronik hipertansiyon

Gebelerin %3-5’inde vardır. Tansiyon yüksekliğinin gebelik öncesinden mevcut olmasıdır. 37 haftada doğum önerilir. İleri yaştaki gebe kadınlarda daha sık görülür. Hastanın gebelik öncesi kullandığı anti-hipertansif ilaçları varsa gebelikte değişiklik yapılarak kullanılabilir. 

Süperempoze preeklampsi

Gebelik hipertansiyonu olan veya kronik hipertansif bir hastada eğer tansiyonlar 160/110 üzerine çıkıyor ve görme bozukluğu, şiddetli baş ağrısı, şiddetli mide ağrısı, solunum güçlüğü, idrar çıkışında azalma eşlik ediyorsa süperempoze preeklampsi gelişmiş demektir. Hayati risk vardır ve acil bir durumdur. Anne adayı doktorunu bilgilendirmeli veya ulaşamyorsa acilden başvurmalıdır.

Gebelik öncesi hipertansiyonu olan veya gebelikte tansiyonu yükselen hastadan yakından takip edilmelidir. Tansiyon aylarca istikrarlı gittiği halde bazen bir gecede kötüleşebilir. Şiddetli preeklampsi bulguları açısından dikkatli olunmalıdır. Bu hastalarda daha sıklıkla erken doğum gerekir. Bazen bebekte büyüme geriliği de tansiyon yüksekliğine eşlik edebilir.  Hastanın kendisinin ve bebeğinin yakın takip edilebileceği, erken doğum yaparsa bebeğe iyi bir yenidoğan desteği sağlanabilecek bir merkezde doğum yapması önerilir. 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis