Medipol

Gebelikte Haftalara Göre Yapılması Gereken Testler

6-11 hafta: Bu haftalar arasında hastanın aç karına kadın hastalıkları doktoruna veya aile hekimine giderek açlık kan şekeri, tam kan sayımı, idrar tahlili, idrar kültürü, kan grubu, hepatit belirteçleri ve bazı durumlarda tiroid fonksiyon testi, karaciğer, böbrek fonksiyon testleri yaptırmaları önerilir.

11-14 hafta: Bu haftalar arasında kombine test yani ikili test yapılması önerilir. Bu test bebeğin ense kalınlığı, gebelik hormonlarından HCG ve PAPP-A, ve anne yaşını alarak bebekte Down sendromu olma riskini istatistiksel bir değer olarak vermektedir. Sonuca göre doktorunuz düşük riskli veya yüksek riskli grupta bulunduğunuz hakkında bilgi verecektir. Yüksek riskli grupta bulunan hastaların pek çoğunun bebeği sağlıklı dünyaya gelmektedir. Ancak Down sendromlu bebekler her zaman ultrasonda bulgu vermez.

Dolayısıyla doktorunuz yüksek riskli grupta yer alıyorsanız amniosentez veya koryon villus örneklemesi önerir. Hastanın düşük riskli grupta yer alması hiçbir zaman bebeğinin sağlıklı olacağını garantilemez. Örnek verirsek risk binde bir olsa bile bu binde birlik risk bir hastaya tesadüf emektedir. Dolayısıyla düşük riskli gruptaki bir hasta eğer bebekte Down sendromu olup olmadığını kesin olarak bilmek istiyorsa ve invaziv girişimin risklerini göze alıyorsa aile isteğine bağlı olarak amniosentez veya koryon villus örneklemesi yapılabilir.

16 hafta: Bebeğin belinde açıklık olup olmadığının ultrasonla veya kanda AFP ismi verilen bir hormon ölçümü ile değerlendirilmesi önerilir.

15-21 hafta: İkili testi kaçırmış hastalarda dörtlü test yapılabilir. Bu test dört hormon değerini  ve anne yaşını birleştirerek tıpkı ikili test gibi bebekte Down sendromu olma riski açısından istatiksel bir değer vermektedir.

18-23 hafta: Bebeğin organlarının yapısal olarak ultrasonla incelenmesi önerilir. Bu inceleme %60-70 civarında anomalileri saptayabilmektedir. Tüm yapısal anormalliklerin tespit edilmesi mümkün değildir. Bu test 5. ayda yapılmaktadır. Bu aydan sonra da bebeklerin organları gelişmekte ve bazı anormallikler ancak 7-8.  aylarda bulgu verebilmektedir. Detaylı USG organların yapılarını inceler. Çalışmaları hakkında bilgi vermez. Örnek verirsek gözlerin var olduğunu tespit edebilir ancak görüp görmediğini tespit edemez. Dolayısıyla detaylı USG’nin normal olması bebekte hiçbir anormallik bulunmayacağına garanti vermez.

24-28 hafta: Bu haftalar arasında hastalara şeker yüklemesi, kan sayımı, idrar testlerinin yapılması önerilir. Şeker yüklemesi gebelikteki gizli şekeri tespit edebilmektedir. Şekeri olan anne adayları diyetisyenlerinin verdiği diyete uydukları taktirde bebekleri daha sağlıklı olmaktadır. Tanı konmamış ve tedavi edilmemiş gebelik şekeri bebeğin iri olmasına, doğumda anne ve bebekte doğum yaralanmalarına, bebeğin doğumdan sonra daha çok sarılık olmasına ve yenidoğana daha fazla yatış yapılmasına sebep olmaktadır. Zaman zaman hastalar bebekleri için zararlı olabileceği düşüncesi ile şeker yüklemesi yaptırmak istemektedir.  Şeker yüklemesinde hastaya verilen şeker miktarı 50-100 gr kadardır. Bu yaklaşık 1 kase sütlü tatlının ya da 1 porsiyon baklavanın içerdiği kadardır. Hastanın günlük hayatta tükettiği kadardır ve bilimsel araştırmalar şeker yüklemesinin bebeğe herhangi bir zararı olduğunu göstermemektedir.  

34 hafta- doğum: Haftalık NST bebeğin iyilik halinin değerlendirilmesi için yapılır. Doğuma yakın kan sayımı, hasta epidural veya spinal anestezi istiyorsa pıhtılaşma testleri yapılır.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis