Medipol

İleri Anne Yaşı

Otuz-beş yaşının üzerindeki tüm hastaların gebeliklerine “ileri yaş gebeliği ” denilmektir. Zaman içinde yaşam şartlarının güçleşmesi, kadınların akademik kariyer için veya işlerinde ilerleyebilmek için gebeliklerini ertelemesi ile pek çok kadın ancak 35 yaşından sonra gebe kalabilmektedir. Yaşla birlikte bebekte kromozomal anomaliler (Down sendromu, Edwards sendromu, Patau sendromu gibi), annede diyabet ve hipertansiyon riskleri artmaktadır. Ancak 35 yaşında keskin bir sınır yoktur. 34 yaştan 35 yaşa hafif bir risk artışı söz konusudur. 41 yaşından sonra ise riskler hızlı bir şekilde artar. İleri yaşta gebe kalan annelerin mutlaka ikili, üçlü, dörtlü test, anne kanında fetal DNA gibi Down sendromu tarama testlerini ve bebeğin organlarındaki yapısal bozuklukları gösteren detaylı ultrasonografiyi yaptırmaları önerilir. Eğer hasta bebekte Down sendromu olup olmadığını kesin bilmek istiyorsa koryon villus biyopsisi (bebeğin plasentasından biyopsi alınması) veya amniosentez (bebeğin suyundan örnek alınması) yapılmalıdır. İleri yaştaki annelerin hipertansiyon ve diyabet açısından da yakın olarak takip edilmesi gerekir. Düzenli takiplerle gebeliğin sağlıklı bir sürdürülmesi mümkündür. 

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis