Medipol

PERİNATOLOJİ (RİSKLİ GEBELİK)

Perinatoloji nedir?

Perinatoloji riskli gebelikle ilgilenen bilim dalıdır. Ancak perinatoloji merkezlerinde sadece riskli gebeler değil, kendisinde ve bebeğinde sorun olmayan, sağlıklı gebeler de takip edilir, tarama testleri yapılır.

Perinatoloji merkezinde neler yapılır?

Perinatoloji merkezlerinde Down sendromu riskini belirlemek için ikili, üçlü ve dörtlü testler, anne kanında fetal DNA testi; bebekte olabilecek anomalileri saptamak için detaylı ultrasonografi ve fetal ekokardiografi yapılır. Tarama testlerinde veya detaylı ultrasonografide bir anormallik tespit edilirse ileri değerlendirme yapılır. Amniosentez (bebeğin içinde bulunduğu sıvıdan örnek alınması), koryonvillus örneklemesi (bebeğin eşinden örnek alınması), kordosentez (bebeğin göbek kordonundan kan örneği alınması), amnioredüksiyon (bebeğin içinde bulunduğu sıvının azaltılması), amnioinfüzyon ( bebeğin kesesine su verilmesi) gibi invaziv işlemler de bu merkezlerde yapılır.

Gebelik öncesi kronik hastalığı olan gebeler, gebelik tansiyonu ve diyabeti olan gebeler multidisipliner bir yaklaşımla takip edilmelidir. Hastaların nefroloji, kardiyoloji, endokrinoloji, diyet, endokrinoloji, romatoloji, nöroloji kadın hastalıkları ve doğum, anesteziyoloji ve yenidoğan bölümleri bulunan hastanelerde takip edilmesi uygundur.  

Bebekte kalple ilgili bir problem varsa çocuk kardiyoloğu ve kalp damar cerrahının, doğumdan sonra ameliyat olmasını gerektirebilecek bir rahatsızlığı varsa çocuk cerrahının ve beyin cerrahının olduğu bir merkezde doğumun yapılması önerilir.

Kimler riskli gebedir?

35 yaşın üzerindeki gebeler, çoğul gebeliği olanlar, tüp bebek, aşılama gibi yardımcı üreme teknikleri ile gebe kalmış hastalar, kronik hipertansiyon, diyabet, romatizma, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı, epilepsi gibi nörolojik hastalığı olan gebeler, önceki gebeliğinde gebelik zehirlenmesi, gebelik diyabeti, erken doğum öyküsü, anne karnında veya yenidoğan döneminde bebek ölümü öyküsü olan hastalar, kilolu gebeler (vücut kitle indeksi >30 kg/m2), tekrarlayan düşükleri, rahim ağzında yetmezliği olan hastalar, rahim şeklini düzeltmek için operasyon geçirmiş olanlar, myomu ve, antifosfolipid antikor sendromu olan hastalar riskli gebelerdir.

Neden yakın takip önemlidir?

Riskli gebeliği olan kadınlar bir riskli gebelikler konusunda deneyimli olan hekimler tarafından yakın bir şekilde takip edilmelidirler. Çünkü bu hastaların hastalıkları uzun süre bir sorun yaratmasa bile ani bir şekilde hastalıkları ağırlaşabilir. Hastalar ne zaman acil olarak doktora ulaşmaları gerektiğini bilmeli ve acil olarak geldiğinde gereken tüm müdahalenin yapılabileceği merkezlerde doğumlarını planlamalıdır.

Biz merkezimizde yukarıda bahsedilen tüm takipleri ve işlemleri yapmaktayız, hastalarımıza ve onların bebeklerine her türlü tıbbi ve psikolojik desteğin sağlanabileceği, güvenli ellerde olduklarını hissedecekleri bir ortamda hizmet vermekteyiz.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis